Skip to main content

Feldenkrais Audio-lessen

Behalve de mogelijkheden om Feldenkraislessen te volgen in groepsverband of in individuele sessies, is het ook mogelijk om Feldenkraislessen thuis te doen door middel van audio-lessen.

Er zijn momenteel 3 series van elk 5 lessen beschikbaar. U kunt de lessen 8 weken lang beluisteren en doen, zo vaak als u wilt. De lessen kunnen worden aangevraagd per e-mail. De kosten om 8 weken gebruik te kunnen maken van de lessen, bedragen 75,- euro per serie.

De series hebben elk een eigen thema. Hieronder volgt een korte omschrijving van elke serie.

Breng Rust en Balans in je zenuwstelsel

Het is in de huidige zenuwslopende tijd van het grootste belang om in rust en balans te komen.
Rust en balans in jezelf ervaren is mogelijk, zelfs als de buitenwereld chaotisch en verwarrend is.
Het is mogelijk het zenuwstelsel in rust te brengen door op een uitermate zachte manier te werken met gebieden van het lichaam, die een groot netwerk in het brein hebben. Deze gebieden staan in relatie met alarmsystemen in het zenuwstelsel, die geactiveerd worden door stress, angst en gevaar. Door aandachtig kleine bewegingen van de handen, ogen en kaken te maken, met hierbij een voortdurende aandacht voor de adem en verzachting van het hele lichaam, kun je frustratie, spanning en verkramping geleidelijk voelen veranderen in acceptatie, ontspanning en verzachting. De toeters en bellen stoppen als het ware met rinkelen en de rust kan wederkeren.

Wat hiervoor nodig is, is de keuze maken om iets te veranderen, de tijd hiervoor te nemen en vooral aandacht te schenken aan dat wat je voelt, zonder iets te moeten veranderen of af te dwingen. Dat is het mooie ervan: je forceert de verandering niet, maar laat deze plaats vinden.

In deze serie worden 5 audio lessen aangeboden, gericht op het in rust en balans brengen van het zenuwstelsel.
Hierdoor zal tevens het immuunsysteem geweldig ondersteund worden.
Deze lessen zijn zeer verlichtend als je onrust, spanning, angst of pijn ervaart.

Geef je borst, nek en schouders ruimte en verzachting

In deze serie wordt je in 5 lessen uitgenodigd om via zachte bewegingen, die je liggend uitvoert, nieuwe mogelijkheden te ontdekken om je borst, nek en schouders te bewegen en anders met jezelf om te gaan. Anders in de zin van zachter, respectvoller, geduldiger, dankbaarder, nieuwsgieriger...
Op deze manier zal je lichaam zich veiliger gaan voelen, waardoor het verkrampingen gaat loslaten. Hierdoor word je soepeler, vrijer in je lichaam en kunnen eventuele pijnklachten afnemen of verdwijnen.

Je lichaam is één met wie jij bent. Je kan gerust stellen dat als je lichaam soepeler en vrijer wordt, dit ook voor je denken en voelen geldt. Of anders gezegd: als je denken en voelen vrijer en ruimer worden zal ook je manier van bewegen vrijer en ruimer worden en jouw eigen aard wordt hierdoor voelbaar en zichtbaar.

Mocht je deze serie graag willen ontvangen, dan kun je me dit laten weten via een e-mail. Vermeld hierin om welke serie het gaat. Ook deze serie bestaat uit 5 lessen en kost 75,- euro.
Je kan de lessen gedurende 8 weken beluisteren en doen, zo vaak als je wilt. Lekker thuis op je eigen matje op het tijdstip dat jou het beste uitkomt.

Bevrijd je onderrug, bekken en heupen van spanning en verstarring

Het bekken, de heupen en de (onder)rug geven bij veel mensen aanleiding voor klachten zoals stijfheid en pijn. Deze klachten kunnen er op hun beurt weer voor zorgen dat men minder gaat bewegen en gaat verstarren of dat men een uitwijkhouding gaat aannemen, waardoor het er meestal niet beter op wordt. Integendeel, de klachten kunnen hierdoor zelfs toenemen.

In deze serie ga je leren om op een uitermate zachte manier, zonder ook maar iets te forceren, uit deze vicieuze pijn- en ongemakcirkel te geraken.
Je leert de gebieden die pijnlijk, gespannen of stijf aanvoelen te verzachten en de gebieden die misschien niet zo gewend waren om mee te doen in het bewegen, juist wél in te schakelen. Zodoende worden overbelaste, gespannen en pijnlijke gebieden ondersteund en geholpen.
Dit alles kan tot een totaal nieuwe manier van bewegen leiden, een manier waarbij je je steeds weet aan te passen aan welke verandering dan ook. Een manier waarbij je de verbindingen gaat ontdekken tussen bijvoorbeeld je voeten, benen, bekken, wervelkolom en hoofd en hoe ze elkaar beïnvloeden. Misschien ontdek je dat de oorzaak van je klachten in een heel ander gebied zijn oorsprong heeft, dan waar je de klachten ervaart.

Zodoende leer je op een andere manier te bewegen, een manier die prettiger, efficiënter en hoogstwaarschijnlijk met minder of zelfs géén pijn gepaard gaat.

Als je bereid bent om op onderzoek uit te gaan en te ontdekken welke bewegingspatronen je beter passen dan de huidige, die per slot van rekening de klachten in stand houden, dan zijn deze lessen uitermate geschikt voor je.

Geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem dan contact op