Skip to main content

Wat is Feldenkrais?

Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984) wilde het menselijk potentieel verhogen, dat wil zeggen niet-gebruikte mogelijkheden tot ontwikkeling laten komen. Als weg hiervoor koos hij de beweging. Beweging is direct waarneembaar: hoe je iets doet. Het bewegen is concreet te beïnvloeden en toegankelijk voor veranderingen.

Feldenkrais noemde zijn methode een leerproces, omdat het accent ligt op het unieke vermogen van het menselijk zenuwstelsel tot leren, tot het maken van nieuwe connecties. Kenmerk van leren is het zelf ontdekken.

Aangezien hij uitging van een eenheid van bewegen, denken, voelen en waarnemen, stelt hij dat een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken en voelen, dus van je zelfbeeld. Als iemand wil veranderen, dan moet het beeld van zichzelf dat hij in zich draagt veranderen.

De Feldenkrais Methode houdt zich bezig met de vraag: hoe kan een mens leren zich zo te organiseren dat hij in iedere situatie handelt in overeenstemming met zijn eigen behoeftes, wensen, plannen en taken.
Hoe kan hij leren omgaan met de uitdagingen die zich steeds opnieuw voordoen? Hoe kan hij zich het vermogen eigen maken om zo goed mogelijk te blijven functioneren, ook wanneer hij in moeilijkheden verkeert zoals bij invaliditeit, ziekte of chronische pijn.

Geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem dan contact op