Skip to main content

Ervaring en inspiratiebronnen

Op 29 februari 1988 ben ik gestart met mijn Praktijk.

Mijn gedrevenheid was en is nog steeds om mensen te helpen zichzelf te helpen. Dit door hen inzicht te geven in hoe zij zich gedragen wat betreft hun manier van bewegen. Daar waar wenselijk worden stap voor stap veranderingen aangebracht in dit bewegingspatroon, waardoor men weer prettiger en gemakkelijker kan bewegen, veelal zonder of met minder klachten.
Dit gebeurt door te werken volgens de methodiek van Cesar. Er wordt gekeken hoe het gehele lichaam functioneert en niet alleen naar dat deel waar de klachten zich manifesteren. Dit totaliteitsprincipe binnen de bewegingsleer Cesar heeft mij steeds uitermate aangesproken.

Ik wilde meer weten en ben me verder gaan verdiepen en vooral actief gaan bezighouden met de Feldenkrais Methode. Vanaf 1990 heb ik regelmatig Feldenkrais-trainingen en workshops gevolgd bij o.a. Adriana Ritsema van Eck, Feldenkraisdocent en Oefentherapeut Cesar.

Van 2002 tot 2005 heb ik de professionele Feldenkraisopleiding, de MBS (Mind Body Study)-Academy gevolgd en succesvol afgerond. Ik ben opgeleid door Mia Segal, die eerste assistente was bij Moshe Feldenkrais. Hierna heb ik nog trainingen gevolgd bij Yochanan Rywerant in Zwitserland. Ook hij heeft nauw samengewerkt met Moshe Feldenkrais. Binnen het Feldenkraiswerk ontdekte ik aan den lijve, dat bepaalde bewegingsproblemen niet met volharding, doorzettingsvermogen, goede wil en verstandelijk begrip, te verhelpen zijn. Er zijn ook aspecten in het spel, die een "beperktheid" of "onmogelijkheid" in stand houden. Deze aspecten zijn niet altijd voor de hand liggend en zijn niet te veranderen door "mechanische bewegingen" eindeloos te herhalen. Ze zijn vaak diep verankerd in ons en kunnen slechts met aandacht en zachtheid aan de oppervlakte gebracht worden. Slechts dan is er een mogelijkheid om deze (bewegings)patronen te veranderen. Met de woorden van Feldenkrais:

Als je weet wat je doet, kun je doen wat je wilt

 

Het mooie van de Feldenkrais Methode is voor mij de vrijheid om te ontdekken wat bij je past en hierdoor tot nieuwe bewegingsmogelijkheden te komen. Zonder moeten, zachter maken, voelen of het goed is voor je, hele subtiele connecties gaan voelen tussen bijvoorbeeld je voeten en je hoofd of je ogen en je wervelkolom en niet focussen op wat niet gaat.

Door je bewegingspatronen te onderzoeken, worden je gedragspatronen heel duidelijk voelbaar. Het eeuwige volhouden en doorzetten ten koste van jezelf kan bijvoorbeeld heel voelbaar worden in je lichaam. Dit patroon kom ik overigens bij vrijwel iedereen tegen, maar heel weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Hier gaat het echter om bij Feldenkrais: bewustwording door middel van beweging. Het bewegen is het middel, niet het doel.

Door dit zelf te hebben ervaren, kon ik niet anders dan dit te gaan integreren in mijn manier van mensen begeleiden in hun leerproces.

Binnen mijn werk als oefentherapeut Cesar heeft er sinds 2002 een verschuiving plaats gevonden naar het Feldenkraiswerk. Voor mijzelf en voor mijn cliënten was dit een verandering naar dieper kijken en voelen. Niet alleen hoe beweeg je en kun je vrij bewegen, maar ook: is het bewegingspatroon dat je gebruikt ook werkelijk jouw bewegingspatroon, of pas je je aan, aan de wereld om je heen?

In 2009 kwam Cranio Sacraal Therapie op mijn pad en ben ik gestart met de HBO-opleiding Cranio Sacraal Therapie aan de Peirsman Cranio-Sacraal Academie. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond met het behalen van mijn diploma.

Voor mij betekent Cranio nog verder de diepte en de stilte in gaan. Nog meer naar je eigen kern. We komen in contact met het potentieel, dat misschien lange tijd niet gevoeld is, maar wel aanwezig. Cranio heeft mij geleerd steeds dieper aan te raken en aangeraakt te worden, tot in de ziel, waar alle antwoorden bekend zijn.

Mijn werk als therapeut is op een "organische manier" tot stand gekomen.....
Mijn werk en leven beïnvloeden elkaar voortdurend over en weer.
De oefentherapie Cesar ervaar ik als een stevig paramedisch fundament voor mijn werk. Het heeft me 27 jaar ervaring in het werken met mensen en inzicht in hun klachten en de aanpak ervan gebracht
Feldenkrais en Cranio Sacraal Therapie zie ik als een intense verdieping en verfijning in mijn leven en het werken met mensen.
Door dit alles heen zijn vele levenservaringen en inspiratie vanuit o.a. de kosmosofie, het Padwerk en de wijsheid doorgegeven via Eileen Caddy, verweven.
Dit alles heeft mij gevormd tot wie ik nu ben en blijft mij inspireren om verder te ontdekken en te groeien als mens.

Geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem dan contact op