Skip to main content

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Natuurlijk doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging.
Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor de klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Daarnaast ben ik, als praktijk, aangesloten bij de klachtenprocedure van de S.C.A.G. https://www.scag.nl

Geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem dan contact op